EPC

Het energieprestatiecertificaat (EPC) dat vanaf 2008 verplicht werd bij verkoop en vanaf 2009 bij verhuur, informeert de kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast heeft het EPC ook een adviesluik met de eventueel te nemen maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw in kwestie.

Het bekomen van dit certificaat is ten laste van de verkoper of verhuurder en moet worden voorgelegd aan de (potentiële) kopers of huurders.

Bij verkoop moet het EPC worden overgedragen aan de koper en zullen in de notariële akte een aantal gegevens hiervan worden opgenomen.

Bij verhuur ontvangt de huurder een kopie van dit EPC. Winergy volgt nauwgezet de evolu­tie van deze wetgeving en levert deze nieuwe diensten op een snelle, efficiënte en correcte manier, zodat uw dossiers vlotter afgehandeld zijn.